Unesi riječ

Domaći

maćuhica pansy  
mada although  
mada as  
mada but  
mada notwithstanding  
mada tho  
mada though  
Madagaskar Madagascar  
madjar magyar  
madjarica magyar  
madjarski magyar  
madjija magic  
madjija bewitchment  
madjioničar magician  
madjioničar wizard  

Engleski rječnik

machine fabrikovati  
machine oru?e  
machine - tool alatna mašina  
machine accounting strojno računovodstvo  
machine aided cognition računalno podržana spoznaja  
machine aided translation strojno potpomognuto prevođenje  
machine attendance posluživanje računala  
machine attendance posluživanje stroja  
machine check handler program za provjeru rada računala  
machine code mašinski kod  
machine composition strojni slog  
machine construction strojogradnje  
machine gun strojnica  
machine language program program na strojnom jeziku  
Machine learning Strojno učenje  

1 6 7 8 9 10 189