Unesi riječ

Domaći

madjioniear magician  
madjioniear wizard  
Madoni Madonna  
madrac mattres  
madrac mattress  
madraci mattresses  
Madridska konferencija Madrid Conference  
Madridski sporazum Madrid Agreement  
Madridu Madrid  
Madžari Hungarians  
madžarski Hungarian  
mae sword  
mae steel  
maee kitten  
maeevanje fence  

Engleski rječnik

machine part dio mašine  
machine readable dictionary strojno čitljiv rječnik  
machine routine računalni potprogram  
machine routine strojni potprogram  
machine running rad računala  
machine running rad stroja  
machine setup time vrijeme pripreme računala (npr. ucrtavanje operaci  
machine setup time vrijeme pripreme stroja  
machine tool alatni stroj  
machine tool strojni alat  
machine tools alatni strojevi  
machine tools with PKS strojevi s PKS  
machine translation strojni prijevod  
machine translation strojno prevođenje  
machine's own resistance power snaga praznog hoda stroja  

1 6 7 8 9 10 189