Unesi riječ

Domaći

a uto regresivna pojava autoregressrve process