Unesi riječ

Engleski rječnik

a posteriori probability aposteriorna vjerojatnost