Rječnik | ab initio kvantno-kemijski ra... | ab initio quantum-chemical cal... | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ab initio kvantno-kemijski računi ab initio quantum-chemical calculations