Unesi riječ

Engleski rječnik

base record osnovni podatak  
base record temeljni zapis  
base size veličina osnove  
base size osnovna veličina  
base station osnovna postaja  
base station antenna antena osnovne postaje  
base station area područje osnovne postaje (na kojem pruža usluge)  
base station controller kontroler osnovne postaje  
base station controller upravljački dio osnovne postaje (GSM sustava)  
base station controller upravljački blok osnovne postaje  
base station identity code kod za utvrđivanje identiteta osnovne postaje  
base station identity code identifikacijski kod osnovne postaje  
base station sub-system podsustav osnovne postaje  
base station sub-system kombinacija osnovne primopredajne postaje  
base station sub-system management post dio za uvođenje podsustava osnovne postaje  

1 2 3 4 5 9