Unesi riječ

Domaći

bez obzira na exclusive of  
bez obzira na irrespective of  
bez obzira na notwithstanding  
bez obzira na regardless  
bez obzira na regardless of  
bez obzira na yet  
bez obzira na članak 17 notwithstanding Article 17  
bez obzira na članak 17. notwithstanding Article 17  
bez obzira na stavak 1. without prejudice to paragraph 1