Unesi riječ

Engleski rječnik

compress medicinski oblog  
compress stisnuti  
compress komprimirati  
compress zbiti  
compress sabiti  
compress oblog  
compress oblog (medicinski)  
compressed air piping cjevovod stlačenog zraka  
compressed air tool alat na komprimirani zrak  
compressed file sažeta datoteka  
compressed image komprimirana slika  
compressed image sažeta slika  
compressible fluid stišljivi fluid  
compressing file datoteka za sažimanje  
compressing file program za sažimanje  

1 2 3