Unesi riječ

Engleski rječnik

customs duty carinska pristojba  
customs duty carina  
customs duty applicable upon carina koja se primjenjuje pri  
customs duty having equivalent effect carina s istovjetnim učinkom  
customs duty on imports uvozna carina