... Rječnik | dostup podatcima | data access | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

data access dostup podatcima  
data access dostup podacima  
data access pristup podatcima  
data access arrangement sklop za priključenje modema na liniju  
data access arrangement dupleksor