Unesi riječ

Domaći

direktor master  
direktor principal  
direktor executive  
direktor hotela hotel manager  
direktor škole headmaster  
direktor škole principal  
direktor za odnose s javnošću sports information director  
direktori directors  
direktori managers  
direktorica headmistress  
direktorij board of directors  
direktorij directory  
direktorij folder  
direktorijima directories  
direktorijum board of directors  

Engleski rječnik

direct inward dialing izravno biranje izvana  
direct method direktna metoda  
direct methods direktne metode  
direct microscopic method direktna mikroskopija  
direct mode operation air interface radiokomunikacijsko sučelje za izravni način rada  
direct modulation izravna modulacija  
direct modulation modulacija na frekvenciji odašiljanja  
direct muscle response direktni mišićni odgovor  
direct object direktni objekt  
direct path izravna staza  
direct path izravni put radij s kog vala  
direct potentiometry izravna potenciometrija  
direct reduction direktna redukcija  
direct sales izravna prodaja  
direct selling neposredna prodaja  

1 2 3 4 5 13