Unesi riječ

Domaći

direktorski položaj directorship  
direktorsko mjesto directorship  
direktrisa directrix  

Engleski rječnik

direct sequence spread spectrum technology tehnologija raspršenog spektra s izravnim nizom  
direct set neposredni skup  
direct sound direktni zvuk  
Direct sowing machines Strojevi za izravnu sjetvu  
direct spike ravni smeč  
direct supervisor neposredni rukovoditelj  
direct tax neposredni porez  
direct transport izravni prijevoz  
direct writer direktni osiguratelj  
direct-access system sustav s izravnim pristupom  
direct-mail company tvrtka s izravnom (elektroničkom) poštom  
direct-sequence spread spectrum raspršeni spektar s izravnim nizom  
direct-sequence spread spectrum pseudoslučajno raspršeni spektar  
directed usmjeren  
directed usmjereno  

1 6 7 8 9 10 13