Unesi riječ

Engleski rječnik

director pročelnik  
director rukovodilac  
director upravitelj  
director dirigent  
director direktor  
director režiser  
director redatelj  
director ravnatelj  
director voditelj  
Director General's Office Kabinet ravnatelja  
directorate direkcija  
directorate uprava  
Directorate for Public Investments Direkcija za javne investicije  
Directorate for Use Official Aircrafts Direkcija za korištenje službenih zrakoplova  
directories direktorijima  

1 2 3