Unesi riječ

Domaći

hrast oak  
hrast oak-tree  
hrast lužnjak common oak  
hrast lužnjak pedunculed oak  
hrast lužnjak red oak  
hrast lužnjak slavonian oak  
hrastov oak  
hrastov oaken  
hrastovih oak  
hrastovina oak  
hrastovina oak timber  
hrastovina oaken  
hrastovine oak  
hrastovine oaken