Unesi riječ

Engleski rječnik

in the na  
in the u  
in the absence of such a document ako takva isprava ne postoji  
in the areas within their competence u području svoje nadležnosti  
in the areas within their competence u području njihove nadležnosti  
in the cases provided for therein u slučajevima koji su u njemu utvrđeni  
in the cases specified in Article 26 u slučajevima predviđenim člankom 26.  
in the context of u kontekstu  
in the course of tijekom  
in the dark po noći  
in the evening naveče  
in the event u slučaju  
in the field of u području  
in the field of na području  
in the field of u  

1 2 3