Unesi riječ

Domaći

interpretacija interpretation  
interpretacija interpretations  
interpretacija antičkih izvora interpretation of ancient texts  
interpretacija grafije interpretation of orthography  
interpretacije interpretations  
interpretacije kvantne mehanike interpretations of quantum mechanics  
interpretaciju interpretation  
interpretativna sociologija interpretative sociology  
interpretator interpreter  
interpretatori interpreters  
interpreter interpreter  
interpretirajući interpreting  
interpretiran interpreted  
interpretirani interpreted  
interpretirati interpret  

Engleski rječnik

interpret prevoditi  
interpret objasniti  
interpret interpretirati  
interpret tumačiti  
interpret protumačiti  
interpret tumaeiti  
interpretation izlaganje  
interpretation interpretacija  
interpretation interpretaciju  
interpretation objašnjenje  
interpretation tumačenju  
interpretation prevoditelja  
interpretation tumačenje  
interpretation prikazivanje  
interpretation tumaeenje  

1 2 3