Unesi riječ

Domaći

kažnjavati k  
kažnjavati penalize  
kažnjavati scourge