Rječnik | kajkavština | Kajkavian dialect | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

kajkavština Kajkavian dialect