Unesi riječ

Domaći

krški karstic  
krški ekosistemi kasctic ecosystems  
krški vodni resursi carst water sources  
krški vodonosnici karst aquifers  
Krški vodonosnik karstic aquifer