... Rječnik | navesti | lay down | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

lay down navesti  
lay down deponirati  
lay down poleći  
lay down spremiti  
lay down utvrditi  
lay down polagati  
lay down utvrđivati  
lay down položiti  
lay down montirati  
lay down predvidjeti  
lay down postaviti  
lay down odrediti