Unesi riječ

Domaći

ma any  
ma but  
ma da when  
ma gdje anywhere  
ma gdje wherever  
ma gđe anywhere  
ma gđe wherever  
ma kad whenever  
ma kako aught  
ma kako howsoever  
ma kako however  
ma kako: međutim however  
ma ko anybody  
ma ko whoever  
ma koji any  

Engleski rječnik

ma majka  
ma mama  
ma'am gospođo gospođice  
ma-trap klopka za ljude  
mac kišna kabanica  
MAC address adresa MAC  
MAC address adresa veznog sklopa sloja MAC  
MAC protocol protokol MAC  
MAC protocol protokol upravljanja pristupom zajedničkom mediju  
macabre sablastan  
macabre grozan  
macadam drobljen kamen  
macadamia nut orah-australski  
macadamia nut australski orah  
macadamia nuts makadamia oraščići  

1 2 3 4 5 189