Unesi riječ

Domaći

muka anguish  
muka annoyance  
muka labor  
muka misery  
muka nausea  
muka pain  
muka throe  
muka torment  
muka tribulation  
muka trouble  
muka worry  
muka morning sickness  
muka suffering  
muka torture  
mukanje bellow  

1 2