Unesi riječ

Engleski rječnik

off svršeno  
off odstojanje  
off nedaleko  
off gotovo  
off povući se  
off smanjen  
off odavde  
off period razdoblje mirovanja  
off period bolovanje  
off period razdoblje izostanka s posla  
off rope slobodno!  
off rope može!  
off season mrtva sezona  
off spec koji ne zadovoljava ugovorenu specifikaciju  
off specification cargo teret koji ne zadovoljava ugovorenu specifikaciju  

1 2 3 4 5 24