Unesi riječ

Engleski rječnik

on board na  
on board na brodu  
on board computer računalo (natiskanoj) pločici  
on board processing obrada signala na platformi (satelita)