Unesi riječ

Engleski rječnik

on the o  
on the na  
on the basis of criteria na temelju kriterija  
on the basis of mutual benefit na temelju uzajamne koristi  
on the basis of reciprocity na temelju uzajamnosti  
on the basis of the rule temeljem pravila  
on the basis of the rules temeljem pravila  
on the beach na plaži  
On the border Na granici  
on the contrary naprotiv  
on the date of entry into force danom stupanja na snagu  
on the date of entry into force of danom stupanja na snagu  
on the date of signing dan potpisivanja  
on the date of signing danom potpisivanja  
on the entry into force stupanjem na snagu  

1 2 3