Unesi riječ

Engleski rječnik

one-to-one defense obrana jedan na jedan