Unesi riječ

Domaći

potpuno nov brand-new  
potpuno o vjero vije nj e perfect authentication  
potpuno oblikovani grb achievement  
potpuno očekivanje života complete expectation of life  
potpuno opremljen panoplied  
potpuno optički all-optical  
potpuno povezana (pokretna) mreža fully connected mobile network  
potpuno raspršenje (svjetlosti) hash total  
potpuno sakupljanje perfect capture  
potpuno sigurni s u stav šifrira nj a ideally secure cipher system  
potpuno suprota polar  
potpuno suprotan polar  
potpuno tranzistorizovan all-transistor  
potpuno tranzistorski all-transistor  
potpuno u redu shipshape  

1 2 3 4 5