Rječnik | pravilo u | u law | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

pravilo u u law  
pravilo u nelinearna kvantiziranja govornog signal u law