Unesi riječ

Domaći

pretvorba A/D A/D conversion  
pretvorba abecede encoding  
pretvorba adrese address conversion  
pretvorba analognih signala u digitalne digitization  
pretvorba četverožične veze u dvožičnu four to two-wire conversion