... Rječnik | gustoća zapisa | recording density | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

recording density gustoća zapisa  
recording equipment oprema za snimanje  
recording instrument sprava , bilježnica  
recording macros snimanje makronaredbi  
recording medium medij zapisa  
recording secretary zapisničar  
recording time vrijeme registriranja (prometa)  
records arhiva  
records snima  
records evidencija  
records of evidence evidencija o dokazima  
records office arhiv  

1 6