Unesi riječ

Domaći

regulator adjuster  
regulator controller  
regulator governor  
regulator moderator  
regulator regulator  
regulator throttle  
regulator regulator , governor  
regulator - sljedbenik servo follower  
regulator biljnog rasta plant growth regulator  
regulator brzine tabulatora tab governor  
regulator jačine fader  
regulator jakosti zvuka volume control  
regulator kiselosti dough conditioner  
regulator pode tuning control  
regulator podešenja tuning control  

Engleski rječnik

regulator regulator  
regulator , governor regulator  
regulatory nadzorni  
regulatory regulatoran  
regulatory framework regulatorni okvir  
regulatory mechanism regulatorni mehanizam  
regulatory provision regulatorna odredba  
regulatory rules regulativa  

1 2