Unesi riječ

Engleski rječnik

rendering iscrtavanje  
rendering automatsko iscrtavanje  
rendering prikazivanje  
rendering topljenje  
rendering automatsko dovršavanje slike  
rendering pružanjem  
rendering pružanje pomoći  
rendering automatsko dovršavanje crteža  
rendering prijevod  
rendering tumačenje  
rendering prevođenje  
rendering izvođenje  
rendering popuštanje pod silom mehaničke snage  
rendering popuštanje kočnica vitla  
rendering obaviti  

1 2