Unesi riječ

Engleski rječnik

ribbon cable trakasti kabel  
ribbon cable kabel u kojemu su optička vlakna poredana u trakas