Unesi riječ

Engleski rječnik

single sideband jedan bočni pojas  
single sideband jednobočna (amplitudna modulacija)