Unesi riječ

Engleski rječnik

single cable jednostruki kabel  
single cable jednostruki kabal  
single cycle pojedinačni ciklus  
single decrement jedno smanjenje  
single decrement model model jednog uzroka smanjenja  
single digital subscriber line jednostruka digitalna pretplatnička linija  
single document jedinstveni dokument  
single error greška u jednom bitu  
single error pogrešan bit  
single error greška u prvom bitu  
Single European Act Jedinstveni europski akt  
single exchange-rate policy jedinstvena politika tečaja  
single fight dvoboj  
single force pojedina slika  
single force pojedinačna slika  

1 2 3 4 5 10