Unesi riječ

Engleski rječnik

single rope pramac i krma vezani sa po jednim konopom  
single rope technique dad tehnika  
single rope technique penjanje sa spravama  
single rope technique tehnika jednostrukih užeta  
single seater jednosjed  
single sideband jedan bočni pojas  
single sideband jednobočna (amplitudna modulacija)  
single space jednostruki prored  
single spring pramac i krma vezani sa po jednim špringom  
single state model model jednog stanja  
single tables pojedinačne tablice  
single tables pojedinačne tabele  
single tasking pojedinačna obrada  
single tax jedinstveni porez  
single territory jedinstveni teritorij  

1 2 3 4 5 10