Unesi riječ

Engleski rječnik

stable trajan  
stable štala  
stable postojan  
stable čvrst  
stable konjušnica  
stable stabilne  
stable stabilan  
stable ustaljenim  
stable staja  
stable evrst  
stable (ad) stabilan  
stable (horse) ergela  
stable against age otpornost na starenje  
Stable angina pectoris Stabilna angina pektoris  
stable development stabilni razvitak  

1 2