... Rječnik | tobože | pretendedly | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

tobože pretendedly  
tobože professedly  
tobože quasi  
tobože seeminggly  
tobože would be  
tobože would-be  
tobože prijateljski smoothfaced  
tobožnji ostensible  
tobožnji ostensibly  
tobožnji phony  
tobožnji pretended  
tobožnji seeming  
tobožnji supposed  
tobožnji supposedly  
tobožnji would be  

Engleski rječnik

to affirm one's commitment potvrditi svoje opredjeljenje  
to agree to cooperate biti suglasan surađivati  
to align one's policy uskladiti svoju politiku  
to allow for an adjustment omogućiti prilagodbu  
to an extent of at least 50 per cent u omjeru od najmanje 50 %  
to and fro amo tamo  
to answer odgovoriti  
to apply a provision primijeniti odredbu  
to apply an arrangement primijeniti rješenje  
to apply duties primijeniti carine  
to apply for podnijeti zahtjev za  
to apply for the issue podnijeti zahtjev za izdavanje  
to apply forth with nastaviti s  
to apply mutatis mutandis primjenjivati mutatis mutandis  
to approve an agreement odobriti sporazum  

1 2 3 4 5 128