... Rječnik | ukinuti zakon | abrogate | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ukinuti zakon abrogate