... Rječnik | zauzet | busy | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

zauzet busy  
zauzet conquered  
zauzet engaged  
zauzet reserved  
zauzet taken  
zauzet busi  
zauzeta linija busy line  
zauzeta širina radiofrekvencijskog kanala occupied RF bandwidth  
zauzeti engross  
zauzeti invade  
zauzeti occupy  
zauzeti take  
zauzeti položaj take up the stance  
zauzeti se intercede  
zauzeti se za koga stick up for  

1 2