Unesi riječ

Francuski rječnik

archives arhiv  
arène arena, borilište  
argument argument, prepiranje  
arithmétique aritmetika  
armée vojska  
arôme aroma, miris  
arranger aranžirati, poredati  
arsenal arsenal, oružana  
artère arterija, žila kucavica  
arthrose artritis, upala zglobova  
article roba, član (gramatički); stavka, artikl  
aspirine aspirin  
assistant(e) asistent/asistentica  
assister dvoriti, posluživati  
asthme astma, sipnja  

1 11 12 13 14 15 42