Unesi riječ

Domaći

ambicija, častohleplje ambition  
amblem, simbol emblème  
angažirati (se) engager  
anđeo ange  
aparat za gašenje požara extincteur  
agencija, zavod; podružnica agence; filiale  
avijatičar, pilot aviateur(trice)  
aerodrom, zračna luka aéroport  
avion, zrakoplov avion  
aerogram, avionsko pismo aérogramme  
amnezija, gubitak pamćenja amnésie  
apsces, čir; čir abcès; ulcère  
arhipelag, skup otoka archipel  
arena za borbu s bikovima arène(s)  
atletika athlétisme  

Francuski rječnik

arrangement; disposition aranžman, uređenje; razmještaj  
anormal(e) nenormalan  
adaptation adaptacija, prilagodba  
affichage lijepljenje oglasa, plakatiranje  
adresse adresa, naslov  
allocution kratki, uvodni govor  
au lieu de umjesto  
antenne antena  
antibiotique antibiotik  
antique antikni, starinski  
antiquités trgovina starinama, antikvarijat  
antiquité starina, antikvitet  
antiseptique antiseptičan  
avocat(e) odvjetnik, pravnik  
avocat(e) odvjetnik, pravnik  

1 6 7 8 9 10 42