... Rječnik | maslac | beurre | Francuski rječnik
Unesi riječ

Domaći

maslac beurre  
mastan, uljast onctueux(se)  
mašta imagination  
mastan gras(se)  
mast graisse  
maska masque  
masaža massage  
masovno odlaženje exode  
masa; pašteta, masa masse; pâte  
masivan massif(ve)  
maslina olive  
mastan, uljast onctueux(se)  
mašta, fantazija; sprava fantaisie; gadget  

Francuski rječnik

masculin(e); viril(e) muški, muški rod; muževan  
masque maska  
massacre klanje, pokolj  
massage masaža  
masse; pâte masa; pašteta, masa  
massif(ve) masivan  
mastic kit, štuk