Unesi riječ

Francuski rječnik

qui tko, komu  
qui tko, komu  
quiconque; chacun(e); chaque koji god, bilo koji; svaki  
quille čunj (kuglane)  
quincaillerie trgovac željeznom robom  
quinze petnaest  
quittance; reçu potvrda  
quitter napustiti