Unesi riječ

Francuski rječnik

avorter; dériver pobaciti; biti nošen, nagomilavati se