... Rječnik | važnost; značenje; smisao | importance; signification; sen... | Francuski rječnik
Unesi riječ

Francuski rječnik

importance; signification; sens važnost; značenje; smisao  
important(e) važan  
importation uvoz  
importer; introduire uvoziti; uvrstiti