Unesi riječ

Domaći

anoniman, nepoznat anonimo(a)  
anonimnost anonimato  
aranžman, uređenje; razmještaj ordinamento; disposizione  
anorganski inorganico(a)  
adaptacija, prilagodba adattamento  
adresa, naslov indirizzo  
šokantan urtante  
antena antenna  
antibiotik antibiotico  
antikni, starinski antico(a)  
antiseptičan antisettico(a)  
adaptirati, prilagoditi adattare  
aperitiv aperitivo  
apetit, tek appetito  
akvamarin acquamarina  

Italijanski rječnik

A uz  
A uzmicati  
A vršiti  
A za  
A zabilježiti  
A zapisati  
A zatvoriti  
A završne  
A zazidati otvor  
A štrajkati  
A bobina smotati  
a bordo na brodu  
A bordo cijelom dužinom  
A bordo na palubi  
A bordo na palubu  

1 2 3 4 5 405