... Rječnik | registar, popis | registro | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Italijanski rječnik

registro registar, popis  
Registro dnevnik  
Registro evidencija  
Registro izraziti  
Registro opis  
Registro popis  
Registro preporuciti  
Registro prijaviti  
Registro registar  
Registro spisak  
Registro upisati  
Registro uvesti  
Registro di sistema dnevnik  
Registro di sistema registar  
Registro di sistema upisivanje  

1 2