Unesi riječ

Domaći

salvare spasavati  

Italijanski rječnik

Salvare ekonomizirati  
Salvare izbaviti  
Salvare izuzev  
Salvare ocuvati  
Salvare odbijati napad  
Salvare osim  
Salvare pohraniti  
Salvare poštedjeti  
Salvare sacuvati  
Salvare snimanje  
Salvare snimiti  
Salvare spasiti  
Salvare spasti  
Salvare uštedjeti  
Salvare štedjeti  

1 2