Unesi riječ

Italijanski rječnik

Umido kišovit  
Umido maglovit  
Umido mokar  
Umido ovlažiti  
Umido ovlažiti se  
Umido prigušiti  
Umido vlaga  
umido(a) vlažan